F
A
C
E
B
O
O
K

For english: see below.

Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe sportinbeeld.be alle informatie gebruikt en beschermt die u sportinbeeld.be geeft wanneer u deze website gebruikt.

sportinbeeld.be doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • naam
 • contactgegevens inclusief e-mailadres en postadres
  demografische informatie zoals postcode en voorkeuren
  IP-adres en browsergegevens
  andere informatie die relevant is voor de verwerking van bestellingen en / of aanbiedingen

  informatie over het afgebeelde evenenemet en/of persoon

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

Wij verzamelen informatie over u om uw bestellingen te verwerken, uw account te beheren en, als u daarmee instemt, aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze producten en diensten.

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw systeem te worden geplaatst. Met cookies kunnen webapplicaties op u als individu reageren. De webtoepassing kan zijn activiteiten aanpassen aan uw behoeften en informatie onthouden over uw voorkeuren.

Deze cookies zijn nodig om u de services te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om enkele van de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden. Deze ID's slaan echter geen persoonlijke gegevens op.

Hieronder staan de cookies die van onze website kunnen worden gebruikt.

PHPSESSID

Willekeurige waarde om sessies te starten

ms_session

Een unieke willekeurige identificatie voor gebruikerservaring en acties zoals het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen.

persid

Een gecodeerde ID om u automatisch aan te melden bij uw account als u de optie onthoud mij kiest bij het aanmaken van een account of bij het inloggen.

vid

Een bezoekers-ID-nummer dat wordt gebruikt voor ons statistische systeem.

lv

De datum van uw laatste bezoek aan ons statistisch systeem

emview

Stel in of u ons pop-upaanbod in de maplijst hebt bekeken (waarde van 1). Vereist, zodat het niet aan u wordt getoond elke keer dat u onze site bezoekt.

hasloggedin

Stel in als u eerder bent ingelogd op uw account (waarde van 1)

Links naar andere websites

Onze website kan links naar onze sociale accounts en / of andere interessante websites bevatten. Zodra u deze links gebruikt en onze site verlaat, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring

Beheer van uw persoonlijke informatie

Wanneer u delen van onze website gebruikt, kunt u formulieren tegenkomen die u kunt invullen met uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met uw betreffende formulier of evenement.

Als u bij ons een account hebt aangemaakt, kunt u uw accountinformatie op elk gewenst moment bijwerken door in te loggen op uw account en via het gebied Mijn account.

Als u uw gegevens uit ons systeem wilt laten verwijderen, kunt u ons e-mailen op order@sportinbeeld.be met uw verzoek en we zullen dit zo snel mogelijk verwerken.


Privacy Policy

This privacy policy sets out how sportinbeeld.be uses and protects any information that you give sportinbeeld.be when you use this website.

sportinbeeld.be is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address & mailing address
 • demographic information such as postcode and preferences
 • IP address & browser data
 • other information relevant to order processing and/or offers

What we do with the information we gather

We collect information about you to process your orders, manage your account and, if you agree, send you offers related to our products & services.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your system hard drive. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs and remember information about your preferences.

These cookies are necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features, such as access to secure areas. However, these identifiers do not store any personal data.

Below are the cookies that may be used from our website.

PHPSESSID

Random value to start sessions

ms_session

A unique random identifier for user experience and actions such as saving contents of your shopping cart.

persid

An encrypted ID to automatically log you into your account if you choose the remember me option when creating an account or logging in.

vid

A visitor ID number used for our statistical system.

lv

The date of your last visit for our statistical system.

emview

Set if you have viewed our mailing list popup offer (value of 1). Required so it does not show to you each time you visit our site.

hasloggedin

Set if you have previously logged into your account (value of 1)

Links to other websites

Our website may contain links to our social accounts and/or other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement.

Controlling your personal information

When using parts of our website you may encounter forms to fill out with your email address or other personal information at which time you will have the option whether we may contact your pertaining to that form or event.

If you have created an account with us, you can update your account information at any time by logged into your account and using the My Account area.

If you wish to have your information removed from our system, you may email us at order@sportinbeeld.be with your request and we will process that as soon as possible.

Meld je aan om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen op sportinbeeld.be

Sign up for email promotions.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zal deze nooit gedeeld worden met derden. / Your information is safe with us and won't be shared.

Bedankt voor je inschrijving!

Thank you for signing up!

 

Als u doorgaat
met bladeren of door op Accepteren van cookies te klikken, gaat u
akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat die nodig zijn om u
de services te bieden die beschikbaar zijn via onze website.


By continuing to browse or by clicking Accept Cookies, you agree to the storing of cookies on your device necessary to provide you with the services available through our website.

    OK   Privacy & Cookie Policy
Laad meer beelden
Ga naar begin
Close Window
Loading
Close